Gezellige foto

Herstelgericht verblijf

Zorgpension biedt herstelgericht verblijf met 24-uurs nabijheid. Samen met u, andere zorgprofessionals en familie focussen we op zo goed mogelijk (fysiek) herstel met persoonlijke herstelplannen. We nemen de thuissituatie van de patiënt mee en lossen problemen die verder herstel belemmeren op.

De geleverde zorg wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. De bijbehorende AGB code is 75750561 en staat op naam van hoofdcontractant WelThuis.

Meld uw patiënt bij Zorgpension

Wanneer is opname WEL mogelijk?

U kunt een patiënt doorverwijzen naar Zorgpension, indien:
  • De patiënt herstellende is na een operatie / ziekte;
  • De patiënt herstellende is na ziekenhuisopname;
  • U de mantelzorger wil ontlasten;
  • De patiënt tot rust wil komen;
  • De patiënt door één persoon verzorgd kan worden;
  • De patiënt kortdurend en tijdelijk verblijf zoekt.

gezellige foto
Gezellige foto

Wanneer is opname NIET mogelijk?

U kunt een patiënt niet doorverwijzen naar Zorgpension, bij:

  • Ernstige dementie
  • Ernstige psychosociale problemen
  • Psychiatrische problematiek
  • Verslavingsproblematiek

Formulier

Vul uw gegevens in op onderstaand contactformulier. Een van de transferverpleegkundigen van Zorgpension neemt zo snel mogelijk contact met u op voor de triage.

Naam aanvrager:

Naam cliënt:

Telefoonnummer aanvrager:

Telefoonnummer cliënt:

E-mailadres cliënt:

Reden aanvraag:

Locatie:

Opmerkingen:

Contactgegevens Transferbureau Zorgpension

Onze transferverpleegkundigen gaan graag met u in gesprek of uw client passend is voor Zorgpension. U kunt contact opnemen met het transferbureau op 085-2031410.