Kortdurend verblijf

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet meer thuis wonen of wilt u uw mantelzorger ontlasten? Bij Zorgpension bent u aan het juiste adres voor een kortdurend, compleet verzorgd en kleinschalig verblijf. Wij richten ons volledig op uw herstel en op het herwinnen van uw zelfstandigheid zodat u veilig naar huis kunt terugkeren. Uw mantelzorger en/of familie wordt actief betrokken bij het opstellen van het herstelplan en het behalen van de hersteldoelen, in samenwerking met de betrokken medewerkers en behandelaren. Het doel is altijd om u veilig en zo snel mogelijk terug te laten keren naar uw eigen woonomgeving. We nemen uw thuissituatie mee en lossen problemen op die verder herstel belemmeren. Zorgpension biedt ook ondersteuning bij de overgang naar de woonsituatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van advies over aanpassingen die thuis nodig zijn, of door hulp bij de aanvraag van thuiszorg. Ter ontlasting van een mantelzorger bieden wij mogelijkheden voor een tijdelijk verblijf, hieraan zijn voorwaarden verbonden. Onze transferverpleegkundigen kunnen u hierover informeren, neem gerust contact op via 085-2031410 of op info@zorgpension.org.

Gezellige foto

Herstelzorg

Zorgpension biedt dag en nacht zorg en begeleiding die volledig in het teken staat van uw herstelproces. De client staat bij ons centraal; wat heeft u nodig om in de thuissituatie weer zelfstandig te kunnen wonen Samen met u, uw (huis)arts, andere zorgprofessionals en familie focussen we op zo goed mogelijk (fysiek) herstel met persoonlijke herstelplannen. Onze zorgmedewerkers hebben hierbij een ondersteunende rol. Collega`s werken deskundig met de focus op de eigen inbreng en kracht van de client. Voor iedere client worden unieke (herstel)doelen vastgesteld en deze worden bepaald door de draagkracht en draaglast van de client. Dit kunnen kleine doelen zijn of juist grote. In eerste instantie wordt de begeleiding en ondersteuning zoveel mogelijk geboden door de eigen teams. Deze worden geschoold in het bieden van op uw herstel gerichte zorg. Als blijkt dat specifieke ondersteuning door een behandelaar nodig is, wordt dit ingeschakeld.

Rol van uw huisarts

Tijdens uw verblijf is uw eigen huisarts medisch verantwoordelijk. Uw huisarts kan op bezoek komen bij Zorgpension. Woont u in een andere gemeente dan één van onze Zorgpension locaties? Dan is het voor uw eigen huisarts niet altijd mogelijk om langs te komen. In dat geval organiseren wij een tijdelijke, vervangende huisarts. Uiteraard houden wij uw eigen huisarts op de hoogte van uw situatie.

gezellige foto
Gezellige foto

Verblijfscriteria

Om u goede zorg te kunnen bieden hanteren wij bij opname een aantal verblijfscriteria. U bent van harte welkom als u:

  • een duidelijk omschreven zorgvraag heeft die gericht is op herstelzorg of respijtzorg. Bijvoorbeeld als u wilt herstellen na een operatie, ziekenhuisopname of ziekte, uw mantelzorger wilt ontlasten of tot rust wilt komen;
  • op zoek bent naar kortdurend verblijf. Het doel van uw verblijf is herwinnen van zelfstandigheid en terugkeer naar uw eigen huis. Wij verwachten uw eigen inzet en medewerking aan uw herstel;
  • eigen regie kunt voeren. Oftewel kunt u door één persoon verzorgd worden. Als u geen eigen regie kunt voeren is dat van tijdelijke aard in verband met uw zorgvraag. Er mag geen sprake zijn van ernstige psychosociale problematiek of een vergevorderde vorm van dementie.
  • heeft u klachten over uw verblijf dan kunt u contact met ons opnemen of de folder raadplegen.

Verzekerd?

Op de pagina Verzekerd? vindt u informatie over uw vergoeding via uw zorgverzekering.

Benieuwd naar ervaringen van anderen?

Bekijk de beoordelingen van anderen op de website van Zorgkaart Nederland.

7.6

Wilt u zich aanmelden voor verblijf in een van onze locaties? U kunt zich op een drietal manieren aanmelden:

Naam cliënt:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

Telefoonnummer contactpersoon:

E-mailadres:

Reden aanvraag:

Locatie:

Opmerkingen: