Privacyverklaring verwerking persoonsgegevens

Zorgpension hecht als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens veel waarde aan privacy. We zien het als onze taak om de gegevens van bezoekers van onze site zo goed mogelijk te beschermen. Dat is onderdeel van ons dagelijks werk. Als u onze site bezoekt en het aanmeldformulier voor aanmelding van een nieuwe cliënt invult, verwerken we persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn, leest u in onderstaande informatie.

Privacy

Wanneer u onze site bezoekt en een cliënt aanmeldt via het digitale aanmeldformulier gaan we uw persoonsgegevens en dat van uw patiënt verwerken. Met verwerken bedoelen we dat we de gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

Wat en waarom?

Uw persoonsgegevens hebben we nodig om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. We gebruiken uw gegevens zodat we aan uw verzoek voor het verstrekken van informatie kunnen voldoen of om met u in contact te komen. We verwerken niet méér gegevens dan nodig is om goede diensten aan u te kunnen verlenen. Ook verwerken we uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. We geven uw gegevens niet aan derden door tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Als u facturen van ons ontvangt, verwerken wij ook uw bankgegevens

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op onder andere om ons ervan te verzekeren dat u inderdaad een verzoek voor uw eigen gegevens heeft ingediend. Het verwijderen van gegevens kunnen we weigeren, bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te bewaren. Zorgpension zal dit verzoek beoordelen en binnen een maand reageren of, indien mogelijk, het verzoek uitvoeren

Recht op bezwaar

U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we uw gegevens verwerken om een wettelijke bepaling na te leven of als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, kunnen we aan het bezwaar geen gehoor geven

Beveiliging en bescherming van gegevens

Zorgpension neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons. Zorgpension heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen de Fundis groep waar Zorgpension toe behoort, is gezamenlijk een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze is te bereiken via Fundis. U kunt naar fg@fundis.nl een e-mail sturen.

Contact

Mocht u van mening zijn dat we niet juist omgaan met uw persoonsgegevens dan horen we dat graag van u. We gaan dan samen met u aan de slag om dit op te lossen. Ook als u vindt dat wij ten onrechte geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek tot het verwijderen van uw gegevens of het stopzetten van de verwerking, neemt u dan contact op met Zorgpension. Mocht uw vraag of klacht onverhoopt niet naar tevredenheid te zijn opgelost, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. een e-mail sturen.